پروژه ی آشنایی کودکان و نوجوانان با هنرمندان معاصر ایران

این کارگاه هنری بر اساس آشنایی کودکان از طریق آثار یکی از هنرمندان معاصر ایران به نام علی ذاکری که منشا خلق آثارش نقد به خشونت در دنیای معاصر است طراحی شده تا کودکانم با حس خشم خود آشنا شوند. آن ها در این بستر این فرایند، یاد می گیرند که حس خشم به عنوان یک حس انسانی بپذیرند و بعد از آگاه شدن به آن، به دنبال راهبردهایی باشند که تبدیل به خشونت نشود.

1397© تمامی حقوق برای پروژه ی کوچه ها است.